STICHTING KEMPEN PRODUCTIES THEATERBELEVING IN DE KEMPEN
WIE ZIJN WIJ?
ORGANISATIE DOELSTELLING
BESTUURSSAMENSTELLING

Stichting Kempen Producties is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen toneelverenigingen uit zowel de Nederlandse en Belgische Kempen die zich tot doel stelde jaarlijks een toneelproductie te brengen in openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel. Dit theater bestaat sinds 1930 en werd in de beginjaren bespeeld door de lokale toneelvereniging De Grenswachters, dikwijls aangevuld met figuranten uit de lokale bevolking. Toen de belangstelling vanuit toneelvereniging en bevolking hiervoor terugliep is het samenwerkingsverband ontstaan. Enkele jaren geleden is hieruit Stichting Coördinatie Toneelverenigingen de Kempen opgericht. Deze stichting heeft in 2013 haar naam veranderd in Stichting Kempen Producties.

 

De Nederlands/Belgische Kempen" beschikt over zeer veel cultureel talent. Met deze mensen wil Stichting Kempen Producties elk jaar een toneelproductie of muziektheaterproductie maken. Van elkaar leren, inspireren en enthousiasmeren onder leiding van een professionele regisseur moet elk jaar leiden tot een amateurproductie van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Het gebruik van een professionele regisseur, zangcoach en repetitor zorgt er voor dat mensen de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Een van onze doelen is altijd geweest een grensoverschrijdende spelersgroep te creëren. Wij willen zoveel mogelijk spelers uit de Nederlandse en Belgische Kempen bijeen brengen om zo een culturele uitwisseling tot stand te brengen waar alle toneelliefhebbers

(spelers en bezoekers) de vruchten van kunnen plukken.

De heer Bart Brands, voorzitter

Mevrouw Monique van Engeland, secretaris

De heer Arie-Roelof Murk, penningmeester

De heer Gijs Manders, bestuurslid

BELONINGSBELEID

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

COMITE VAN AANBEVELING

Dhr. Driek van de Vondervoort; oud-burgemeester Bergeijk

Mevr.  Mr. Elina Mul; kandidaat-notaris Deterink advocaten en notarissen Eindhoven

Mevr. Anja Tils; ex-wethouder gemeente Bergeijk

Dhr. René Coppens; directie voorzitter Rabobank De Kempen

Dhr. Mr. Drs. Ton Adriaans RA RB; directeur Adriaans Accountants Reusel

Dhr. Dries Floris; directeur Theater De Kattendans Bergeijk

Dhr. Pieter Oostveen; directeur Theater De Hofnar Valkenswaard

Dhr. Jan Wouda; directeur Theater De Schalm Veldhoven

Dhr. Jack Mikkers, burgemeester Veldhoven

ANBI STATUS VOOR CULTURELE INSTELLINGEN

Wat is ANBI?

Stichting Kempen Producties  heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in dat Stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor onze donateurs en partners.

 

Giften die via Stichting Kempen Producties worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren,  is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

 

Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 10% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van €100 waar een tegenprestatie van €40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift €60. Over de €40 moet een BTW worden betaald van 21%.

 

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift van €100 kan dus voor €125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

 

Bedrijven

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift door u van €100 kan dus voor €150 worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. Bovendien is de drempel voor giften binnen de vennootschapsbelasting afgeschaft.

 

 

Publicatieverplichting tbv ANBI status:

Officiële naam : Stichting Kempen Producties

KVK  : 17281759

RSIN nummer : 822204125

Postadres : Eijkereind 58a, 5571 ED  BERGEIJK

Doelstelling : De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van toneel- en     muziektheater producties en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband staat

of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bekijk hier onze statuten

STICHTING KEMPEN PRODUCTIES

Eijkereind 58a, 5571 ED  BERGEIJK

T. 06-10323667  E. info@kempenproducties.nl

 

RSIN nr. 822204125

KvK nr.   17281759